Kontakta oss!
Det går naturligtvis bra att ringa till oss.
Du når oss på Tel: 035-12 93 10
Eller skicka ett mail:
info@jfkoffshore.se

Adress
JFK Offshore Sweden
Skallebackavägen 13
302 41 Halmstad

Bankgiro: 137-5385
Org.nr: 556915-0138
Innehar F-skattebevis

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

JFK Holdning AB (“JFK“, “vi“,”oss” eller “vår“) utbildar och förvaltar ett system vilket syftar till att registrerar våra kunder till de godkända utbildningar de har genomgått hos oss. JFK samarbetar med Norges sertificeringsorgan AS som ger oss ackreditering och godkännande för att få lov att hålla utbildningar samt Reginn från Sentralregistret för säkerhetsupplärning (SFS) som utfärdar och registrerar kompetensbevis till kunden. Vilket kommer att benämnas som JFK Systemet i denna informationspapper.

JFK Systemet utgår från ett arbetsorganisations samband där Norska arbetstillsynet dvs. Norges motsvarighet till Sveriges arbetsmiljöverk är den bestämmandeorganisation som godkänner respektive icke godkänner regelverket som vi levererar utifrån.

JFK Systemet bygger på frivillig föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning och försvårar på så vis för obehöriga att vistas på en arbetsplats som de inte är godkända eller utbildade för.

För att administrera och hantera JFK Systemet samarbetar JFK med leverantörer som levererar kompetensbevis, Reginn från Sentralregistret för säkerhetsupplärning (SFS) i Norge, kort samt leverantörer (Norges sertificeringsorgan AS) som tillhandahåller riktlinjer och system, t.ex. för ackrediteringsorganisationer. Kompetensdatabas utvecklats med syfte att skapa ett heltäckande, användarvänligt och pålitligt register över utbildningsbevis. Riktlinjer och föreskrifterna står för Norges arbetsmiljö tillsammans med branschorganisationerna för att skapa en bättre och säkrare arbetsplats.

Genom att ansluta sig till JFK Systemet, kan företag eller tidigare kursdeltagare få information kring deras godkända utbildningar.

Vilken information samlar vi in om dig?

Den information som samlas in om dig inom ramen för JFK System omfattar både sådan information du själv lämnar till oss eller till tredje part, t.ex. en leverantör av Certifikat kort eller ett utbildningsföretag, samt sådan information som skapas automatiskt genom din användning av certifikatet.

Vi behandlar den information om dig till de leverantörer som utfärdar certifikatet. Detta inbegriper uppgifter om ditt namn, fotografi, personnummer eller liknande identifikationsnummer och vilken utbildning du är godkänd för samt var du har gått din utbildning.

För JFKs databas finns den information som du lämnar till utbildningsföretag, i samband med att du genomför en utbildning. Detta inbegriper uppgifter om vilka utbildningar du genomfört, vilken behörighet du har, om en behörighet är tidsbegränsad, vid vilket utbildningsföretag du genomfört utbildningen samt när du slutfört den.

Vi samlar även in och lagrar den information som används för inloggning till vår e-learning, t.ex. användarnamn och e-postadress. Vi behandlar också sådan information som genereras i samband med inloggning till JFKs databas och när du besöker våra webbplatser www.jfkoffshore.se och www.jfksweden.se

Hur länge vi behåller era uppgifter

Dina personuppgifter kommer att lagras av JFK under den period som krävs för att uppfylla de syften och ändamål som specificeras i denna personuppgiftspolicy. Därefter kommer dina personuppgifter att raderas.

Vid fastställande av den period under vilken dina personuppgifter kommer att lagras beaktar vi särskilt de krav på lagringstider som följer av lag, myndighets rekommendation och branschpraxis.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

JFK OFFSHORE

En del av JFK Holding AB 
Våra service- och underhållskurser ger dig möjlighet till arbete inshore/offshore i industrin. Att arbeta inom offshoreindustrin innebär arbete på olje-, gas- och vindkraftverk/plattformar

INFORMATION

Svenska
Bankgiro: 137-5385
Orgnr: 556915-0138
Innehar F-skattesedel
English:
Bank giro: 137-5385
VAT: SE556915013801
Holds F-tax certificate

KONTAKT
  • Skallebackavägen 13,   302 41 Halmstad
  • 035 – 12 93 10
  • Info@jfkoffshore.se
Certifierade av
Achilles JQS
Qualified by: Achilles JQS
Norsk Sertifisering AS
Norsk Sertifisering AS
Achilles Africa Membership
Achilles Africa Membership
ID06 Kompetensdatabas
ID06Kompetens