Högkvalitativa utbildningar - godkända certifikat för Norges petroleum industri samt sjöfart

JFK OFFSHORE

JFK riktar sig till dig som vill


  • arbeta inom Norges petroleum industri


  • Arbetar inom Norges sjöfart


  • Vi utbildar inom service och underhåll


Våra utbildningar ger dig godkända certifikat för Norges industri.

Våra Certifieringar

Varför behövs JFKs kurser?

Enligt regelverket krävs det att du har ett godkänt kompetensbevis alternativt *fagbrev för att få lov att arbeta inom den Norska offshoreindustrin. JFK är godkända leverantörer till denna industri. * Fagbrev är Norges motsvarighet till yrkesbevis/gesällbrev och är mycket svårt att erhålla i Sverige.

unsplash