Utbildningsutbud

Modul 1 & 2.3 – lyftredskap (G11)                 
Utbildningen ger dig en inblick i de lagar och regler, samt föreskrifter som gäller i branschen. Vilket ansvar du som arbetar i branschen har men även vilket ansvar branschen har gentemot dig. Utbildningen ger dig även fördjupad kunskap om lyftredskap och dess komponenter. Du får även kunskap om säker användning och kontroll av lyftredskap. 


 - Modul 1 (7h) – Säkerhet, Ansvar och Konsekvenser

är en egenstudie dvs. den skall göras hemma innan påbörjad kurs. Inloggning till kursmaterialet kommer ca 30 dagar innan kursstarten.


- Modul 2.3 (16h) - Fördjupad kunskap kring lyftredskap.

Kursen kan väljas antingen som webbinarie alternativ via klassrum. Väljer du webbinarie måste du ha kamera samt mikrofon på din dator under föreläsningen dvs. två-vägs kommunikation. Föreläsningen ske under dagtid.


OBS! Teoriprovet görs på plats i Halmstad oavsett vilken typ av utbildningsform du väljer. Pris; från 6000 kr


Riggerutbildning

Förkunskap krävs; Modul 1 & 2.3


Riggerutbildning är 5 dagars utbildning med mycket praktik.

I denna utbildning lär du dig hur du arbetar säkert och korrekt med b.la lyfttaljor, fallande objekt mm. Målet är att varje deltagare har kompetens för att montera, kontrollera, godkänna och utställa märkbrickor för tillfälliga uppställda lyftinrättningar under 2 ton. I riggerpraktiken ingår P-2.4, P- 4.4 samt grundläggande fallsäkring enl. NOG113


- P-2.4 - Enkla lyftinrättningar
Utbildningen ger dig kunskap kring enkla lyftinrättningar och är en del av riggerutbildningen. I denna utbildning lär du dig hur du arbetar säkert och korrekt med b.la lyfttaljor, fallande objekt mm.


- P-4.4 - Rigger
Praktiska övningar av de kunskaperna från Modul 1, 2.3, fallsäkring, P-2.4

Repetionskurs rigger


Pris; 15.500 kr


Repetitionskurs på kompetens är inte nytt får branschen. Det är upp till varje enskild operatör/ arbetsgivare att sätta spelreglerna gällande vad som gäller för just dem, dock finns det stöd i lagen som säger vart 5 år i bland annat; “Aktivitetsforskriften § 21 og Tekniske og operasjonell forskrift § 50.”Fallsäkring- grunnkurs  (NOG113) (7,5h)

Utbildningen och vänder sig främst till alla som arbetar på en höjd över 2 meter. Utbildningen är både praktisk och teoretisk och en del av utbildningen sker genom egenstudie. Prov sker på JFK. 


Pris; 2.500 kr


Flensearbeid (NS EN 1591-4)

Utbildningen ger dig möjlighet att gå vidare som t.ex mekaniker. Denna utbildning är ofta ett krav för dig som arbetar som rörläggare eller mekaniker men även ett bra komplement till en riggerutbildning.


4 dagars utbildning som kombineras med teori och praktik. Kursen är en fläns- och bultkurs och ger dig kunskap inom hydrauliskaverktyg samt momentverktyg mm.


Pris; 12.500 kr


Instrumentrör och fitting (NOG 143)

Kursen ger dig grundläggande kunskap kring arbete på hydrokarbonförande system. Utbildningen i “fittings og small bore tubing” ska ge deltagaren grundläggande kunskaper om konstruktion, funktion, installation, testning och underhåll av tubingsystem med tillhörande fittings.


Instrumentrörläggare blir din yrkestitel efter utbildningen och mycket av de kabel/tubing gator som finns på/runt en plattform är uppbyggda av instrumetrörläggare. Du bör har kunskap inom området framförallt skall du kunna läsa av en planritning, för att söka denna kurs.


Utbildningen är på 2 dagar och innehåller både teori samt praktik.


Pris; 7.500 krG20 – Fastmonterad hydraulisk kran
Kursen som ger dig kunskaper i fastmonterad hydraulisk kran där du får en god kännedom om kranens konstruktion, funktion, underhåll och användning. Kursen är på 16h med både teori och praktik.


Förkunskaper krävs;

Modul 1 & 2.3  (G11) samt 40h träningstid av kran. Din praktiktid med kran kan ske innan eller efter utbildningen. Uppvisad lärlingstid behövs innan kursbeviset delas ut.


Pris; 6.500 kr


 

Priser

  • Se respektive kurs för att ta del av priset
  • I alla priser är momsen inkluderad
  • Vi samarbetar med olika hotell i Halmstad, för information samt priser, klicka på länken


Utbildningsdatum

NS EN 1591-4

17 - 20 juni

12 - 15 augusti

23 - 26 septemberrep. 1591-4

ring för datum


Fallsäkring

27 maj

10 juni

19 augusti

9 september

30 september

21 oktober


Rigger 

27 – 31 maj

10 – 14 juni

19 – 23 augusti

26 - 30 augusti

9 – 13 september

30 – 4 oktober

21 – 25 oktober


rep. rigger

26 juli


NOG143

16 – 17 maj

10 – 11 september


Modul 1 & 2.3

 - webbkurs

11 – 12 april

14 – 15 augusti

25 – 26 september


- klassrums kurs

5 – 6 september
G20

12 – 13 september

Repetition / Re-certifiering

Vart femte år behöver du uppdatera dina kunskaper inom detta området för att få behålla ditt certifikat. Repetionen gör du hos oss under en dag. Tänk på att du måste ha ett giltigt certifikat, dvs datumet får inte ha utgått, annars är du inte godkänd för en re-certifiering.


HLR / D-HLR

Nu erbjuder vi HLR / D-HLR till elektriker för offshoreindustrin. Utbildningen är på 4 timmar och du praktiserar med dockan Mini-Anne. Kontakta oss för mer information om datum och priser.

Våra Certifieringar